Kategorija AM - kolo z motorjem (avtomatik)

Kategorija AM - kolo z motorjem (avtomatik)

Predpisana starost: Starost je 15 let.

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti na teoretični del izpita:

  •  Evidenčni karton vožnje,
  •  Zdravniško spričevalo,
  •  Osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje ),
  •  Soglasje staršev.

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

  • Opravljen teoretični del izpita,
  • Evidenčni karton vožnje,
  • Zdravniško spričevalo in
  • Osebni dokument ( osebna izkaznica, potni list ali veljavno vozniško dovoljenje ).

Vozila:

Tomos Revival (avtomatik)

Tomos revival je namenjen tistim, ki bodo tudi v prihodnje vozili izključno avtomatika (skuter). Pot do vozniškega izpita bo tako nekaj lažja, po opravljenem izpitu pa se v vozniško dovoljenje zabeleži opomba, da se sme voziti le kolo z motorjem z avtomatskim menjalnikom.


Program obsega spretnostne vaje, vožnjo v naselju in izven njega. Začek vožnje se prične na neprometni površini (poligon). Na uri vožnje mora imeti kandidat vedno pri sebi osebni dokument, zbranost in dobro voljo.