D KATEGORIJA

Pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja D kategorije

 

Opravljen vozniški izpit C ali D1 kategorije

Zdravniško spričevalo

V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev. V primeru, da je sedežev do 16 govorimo o kategoriji D1.

Predpisana starost:

  • D - 24 let

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:

  • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,

  • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,

  • OPRAVLJEN VOZNIŠKI IZPIT C ali D1 KATEGORIJE

  • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita: 

  • OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
  • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
  • OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE )

Vozilo: NEOPLAN (število sedežev 57+1) na novo prenovljen

 

Program praktičnega usposabljanja obsega spoznavanje vozila in osnov vožnje na poligonu, vožnja v naselju in izven njega, vožnja po avtocesti ter preizkus znanja. Začetne vaje se izvajajo na neprometni površini (poligon). Na uri vožnje mora imeti kandidat vedno pri sebi osebni dokument, zbranost in dobro voljo.

avtobus 2

neoplan spredaj