D1 KATEGORIJA

Pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja D1 kategorije

Starost 21 mini-bus

Opravljen vozniški izpit B najmanj 3 leta

Zdravniško spričevalo (izda ga pooblaščen zdravnik medicine dela, športa in prometa)

V kategorijo D1 spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev in ne več kot 16.

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita: 

  • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,

  • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,

  • OPRAVLJEN IZPIT B KATEGORIJE

  • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list ).

 Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

  1. OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA

  2. EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,

  3. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in

  4. OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE )

Vozilo: Volkswagen (število sedežev 16+1)

Program praktičnega usposabljanja obsega spoznavanje vozila in osnov vožnje na poligonu, vožnja v naselju in izven njega, vožnja po avtocesti ter preizkus znanja. Začetne vaje se izvajajo na neprometni površini (poligon) na Letališki cesti (železniški terminal). Na uri vožnje mora imeti kandidat vedno pri sebi osebni dokument, zbranost in dobro voljo.