EkB in koda 96

Kategorija BE

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne posega pravila o homologaciji vozil.

Predpisana starost:

 • BE - 18 let

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:

 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
 • B KATEGORIJA
 • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

 • OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA (OBČINSKI)
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
 • OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE ).


Kategorija B z omejitvijo (koda 96) - samo praktični del izpita

Predpisana starost:

 • B - 18 let

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

 • OPRAVLJEN IZPIT B KATEGORIJE
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE ).

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega pravila o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.

Vozilo: Renault traffic + prikolica ustrezne kategorije (koda 96)

renault-traffic

 

be-prikolica 01

 

be-prikolica 02