A1, A2 in A KATEGORIJA

Kandidat za voznika se sme v šoli vožnje začeti usposabljati, če mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti, predpisane za pridobitev pravice vožnje motornega vozila posamezne kategorije:

 

 • A1 (do 125 ccm3 ali do 11 KW) – Pogoj je starost kandidata 16 let.
 • A2 (do 35 KW) – Pogoj je starost kandidata 18 let.
 • A  (neomejeno) – Pogoj je starost kandidata namanj 24 let ali 2 leti izpit za A2 ne glede na starost kandidata (tj. najmanj 20 let).

Obveznosti, ki Vas spremljajo na poti do vozniškega dovoljenja za A1, A2 in A so:

 • Zdravniški pregled (velja 3 leta).
 • Tečaj CPP (Cestno prometni predpisi - velja 3 leta).
 • Izpit Prva pomoč (Prva pomoč - velja neomejeno).
 • Teoretični izpit (CPP) pred komisijo izpitnega centra (opravljen izpit velja 3 leta).

Od tu naprej pričnete s praktično vožnjo :

 • Odvozite predpisan program voženj, ki se lahko izvede z predpisanim minimalnim številom ur 20.
 • Končna izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra .

Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 (z omejitvijo) lahko pridobi tudi kandidat, ki ima veljavno zdravniško potrdilo in najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil A1 kategorije. Kandidat opravi del praktičnega usposabljanja v šoli vožnjei in izpitno vožnjo.

Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 (brez omejitve) lahko pridobi tudi kandidat, ki ima veljavno zdravniško potrdilo in najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil A kategorije. Kandidat opravi del praktičnega usposabljanja v šole vožnje in izpitno vožnjo.

Program obsega spretnostne vaje, vožnjo v naselju in izven naselja, avtocesto. Začek vožnje se prične na neprometni površini (poligon).

Priporočamo da kandidat s seboj prinese svojo opremo (čelada, rokavice, jakna, motoristične hlače ali kombinezon, podkapa, visoka obutev katera sega čez gležnje). V avtošoli si lahko sposodite čelado, rokavice in jakno. Na uri vožnje mora imeti kandidat vedno pri sebi osebni dokument, zbranost in dobro voljo.

 

keeway-speed-125A2 kawasaki er 5
 
B KATEGORIJA

Pogoji za vpis v avtošolo:

 

Kandidat za voznika "B" kategorije (osebno vozilo) lahko prične usposabljanje v šoli vožnje že pri 16 letih s teorijo na upravni enoti.

 

Obveznosti, ki Vas spremljajo na poti do vozniškega dovoljenja:

 • Zdravniški pregled (velja 3 leta).
 • Tečaj CPP (Cestno prometni predpisi - velja 3 leta).
 • Izpit Prva pomoč (Prva pomoč - velja neomejeno).
 • Teoretični izpit (CPP) pred komisijo izpitnega centra  (velja 3 leta).

Od tu naprej pričnete s praktično vožnjo:

 • Odvozite predpisan program voženj.
 • Končna izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra (pogoj za prijavo je starost 18 let).

bmw-1

vw-polo

renault-clio

 
C KATEGORIJA

Pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja C kategorije

(vozila katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t)!  iveco cargo
 • da imate veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo B,
 • opravljen zdravniški pregled pri doktorju splošne medicine dela, športa in prometa za C kategorijo;

Kako do vozniškega dovoljenja - "izpita"?

 • opravimo zdravniški pregled pri specialistu medicine dela, športa in prometa za kategorijo C,
 • opravimo tečaj cestno prometnih predpisov (CPP), ki se zaključi z testom v avto šoli,
 • opravimo prvo pomoč (PP) – v primeru, če ste prvo pomoč opravili že pri pridobitvi izpita za drugo kategorijo ali če imate opravljeno min. srednjo zdravstveno šolo ni potrebno ponovno opravljati PP,
 • po opravljeni prvi pomoči naredimo še teoretični del CPP-ja na izpitnem centru (t.i. Roška),
 • pričetek praktične vožnje po zakonsko predpisanem programu v avto šoli - min 20 ur,
 • preizkus praktičnega dela na izpitnem centru t.i. glavna vožnja,
 • po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu na izpitnem centru, lahko dvignete vozniško dovoljenje - "izpit" na izpitnem centru ali na upravni enoti;

Kategorija C se deli na dve podkategorije:

 • kategorijo C1 - motorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kg in manj kot 7500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo vec kot 8 sedežev,
 • kategorija C - motorna vozila z najvecjo dovoljeno maso nad 3500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo vec kot 8 sedežev;
 
D KATEGORIJA

Pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja D kategorije

 

Opravljen vozniški izpit C ali D1 kategorije

Zdravniško spričevalo

V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev. V primeru, da je sedežev do 16 govorimo o kategoriji D1.

Predpisana starost:

 • D - 24 let

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:

 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,

 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,

 • OPRAVLJEN VOZNIŠKI IZPIT C ali D1 KATEGORIJE

 • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita: 

 • OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
 • OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE )

Vozilo: NEOPLAN (število sedežev 57+1) na novo prenovljen

 

Program praktičnega usposabljanja obsega spoznavanje vozila in osnov vožnje na poligonu, vožnja v naselju in izven njega, vožnja po avtocesti ter preizkus znanja. Začetne vaje se izvajajo na neprometni površini (poligon). Na uri vožnje mora imeti kandidat vedno pri sebi osebni dokument, zbranost in dobro voljo.

avtobus 2

neoplan spredaj

 
D1 KATEGORIJA

Pogoji za pridobitev vozniškega dovoljenja D1 kategorije

Starost 21 mini-bus

Opravljen vozniški izpit B najmanj 3 leta

Zdravniško spričevalo (izda ga pooblaščen zdravnik medicine dela, športa in prometa)

V kategorijo D1 spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev in ne več kot 16.

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita: 

 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,

 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,

 • OPRAVLJEN IZPIT B KATEGORIJE

 • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list ).

 Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

 1. OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA

 2. EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,

 3. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in

 4. OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE )

Vozilo: Volkswagen (število sedežev 16+1)

Program praktičnega usposabljanja obsega spoznavanje vozila in osnov vožnje na poligonu, vožnja v naselju in izven njega, vožnja po avtocesti ter preizkus znanja. Začetne vaje se izvajajo na neprometni površini (poligon) na Letališki cesti (železniški terminal). Na uri vožnje mora imeti kandidat vedno pri sebi osebni dokument, zbranost in dobro voljo.

 
E KATEGORIJA

Pogoji za vpis v avtošolo:

 

e-prikolica

Starost 18 let

Opravljen vozniški izpit C kategorije

Zdravniško spričevalo

 

Vozilo: Iveco in prikolica

 

Program praktičnega usposabljanja obsega spoznavanje vozila in osnov vožnje na poligonu, vožnja v naselju in izven njega, vožnja po avtocesti ter preizkus znanja. Začetne vaje se izvajajo na neprometni površini (poligon). Na uri vožnje mora imeti kandidat vedno pri sebi osebni dokument, zbranost in dobro voljo.

 
EkB in koda 96

Kategorija BE

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne posega pravila o homologaciji vozil.

Predpisana starost:

 • BE - 18 let

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:

 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
 • B KATEGORIJA
 • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

 • OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA (OBČINSKI)
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
 • OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE ).


Kategorija B z omejitvijo (koda 96) - samo praktični del izpita

Predpisana starost:

 • B - 18 let

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

 • OPRAVLJEN IZPIT B KATEGORIJE
 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
 • OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE ).

Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega pravila o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.

Vozilo: Renault traffic + prikolica ustrezne kategorije (koda 96)

renault-traffic

 

be-prikolica 01

 

be-prikolica 02

 
Kategorija AM - kolo z motorjem (avtomatik)

Kategorija AM - kolo z motorjem (avtomatik)

Predpisana starost: Starost je 15 let.

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti na teoretični del izpita:

 •  Evidenčni karton vožnje,
 •  Zdravniško spričevalo,
 •  Osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje ),
 •  Soglasje staršev.

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

 • Opravljen teoretični del izpita,
 • Evidenčni karton vožnje,
 • Zdravniško spričevalo in
 • Osebni dokument ( osebna izkaznica, potni list ali veljavno vozniško dovoljenje ).

Vozila:

Tomos Revival (avtomatik)

Tomos revival je namenjen tistim, ki bodo tudi v prihodnje vozili izključno avtomatika (skuter). Pot do vozniškega izpita bo tako nekaj lažja, po opravljenem izpitu pa se v vozniško dovoljenje zabeleži opomba, da se sme voziti le kolo z motorjem z avtomatskim menjalnikom.


Program obsega spretnostne vaje, vožnjo v naselju in izven njega. Začek vožnje se prične na neprometni površini (poligon). Na uri vožnje mora imeti kandidat vedno pri sebi osebni dokument, zbranost in dobro voljo.

 
Vožnja s spremljevalcem "B"

Kandidat lahko opravlja Tečaj CPP ,ko dopolni 16 let in nadaljuje z predpisanimi spodaj naštetimi  obveznostimi. Ko kandidat zaključi z vožnjo v šoli vožnje, nadaljuje vožnjo z izbranim spremljevalcem. Kandidat mora pridobiti vozniško dovoljenje najkasneje v dveh letih od pričetka usposabljanja.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov ali rejnikov mladoletnega voznika, ki je star najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let. V evidenci ne sme imeti več kot pet kazenskih točk. Pod enakimi pogoji lahko vlogo spremljevalca odigrajo tudi stari starši, strici in tete ter bratje in sestre mladoletnega voznika, če s tem pisno soglašajo starši, skrbniki ali rejniki.

Vozilo, ki ga vozi kandidat oz. voznik s spremljevalcem mora biti označeno z predpisano "L" tablico zelene barve, ki mora biti nameščena na levi polovici zadnje strani vozila.

Obveznosti, ki Vas spremljajo na poti do vozniškega dovoljenja:

 •  Zdravniški pregled (velja 3 leta).
 • Tečaj CPP (Cestno prometni predpisi - velja 3 leta).
 • Izpit Prve pomoči (Prva pomoč - velja neomejeno).
 • Teoretični izpit (CPP) pred komisijo Izpitnega centra (velja 3 leta).

Od tu naprej pričnete s praktično vožnjo:

 • Odvozite predpisan program vaj, ter nadaljujete vožnjo s spremljevalcem kateri je vpisan v evidenčni kartonček vožnje.
 • Končna izpitna vožnja pred komisijo izpitnega centra (pogoj za prijavo na izpit je dopolnitev 18 let dan izpita).