Vadba varne vožnje

Program dodatnega usposabljanja po 1. juliju 2011 (Zakon o voznikih)

Kdaj mora opraviti obveznost?

Voznik začetnik mora v obdobju do 21. leta oz. 2 leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja (v obdobju, ko ima status voznika začetnika, vendar najmanj po 4. mesecih od pridobitve vozniškega dovoljenja) opraviti:

 •  vadbo varne vožnje,
 •  skupinsko delavnico.

Dodatno usposabljanje morajo začetniki  opraviti do konca svojega začetniškega staža oziroma do izteka veljave vozniškega dovoljenja. Potek usposabljanja se vpisuje v karton voznika začetnika, kjer ima vsak svojo evidenco o usposabljanju.

Okvirna cena dodatnega usposabljanja znaša 125 EUR.

Je obvezen program za vse voznike začetnike, ki so prvič pridobili vozniško dovoljenje po 13.8.2010.

Vadba varne vožnje obsega teoretični in praktični del

Teoretični del obsega naslednje teme:

 •  razprave o izkušnjah udeležencev in razlogih za vožnjo,
 •  tehnike zaviranja v sili,
 •  možne reakcije vozila pri vožnji v ovinku in razlogi za zanašanje vozila v ovinku,
 •  upravljanje vozila,
 •  varnostne naprave na vozilu.

Praktični del obsega:

 • upravljanje in vodenje vozila,
 • zaviranje v nevarnosti in umikanje nenadni oviri,
 • ohranjanje varnostne razdalje,
 • vodenje vozila v zavojih in reševanje iz nevarnih situacij v zavoju,
 • reševanje ob nenadnem zanašanju vozila.
 • Skupinska delavnica o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa

Na delavnici se udeleženci seznanijo z mogočimi tveganji, nesrečami in njihovimi posledicami. Delavnica traja 2 uri in obsega:

 • pregled najpogostejših kršitev predpisov s strani voznikov začetnikov s prikazom njihovega pomena za varnost v prometu,
 • vpliv nezadostnega znanja in spretnosti za vožnjo,
 • razlogi za nespoštovanje omejitev hitrosti in predstavitev posledic takšnega ravnanja,
 • vpliv alkohola, mamil in nekaterih zdravil na psihofizično stanje voznika in predstavitev posledic vožnje v neugodnem psihofizičnem stanju,
 • vpliv dejavnikov, ki odvračajo pozornost od vožnje in predstavitev posledic takšne vožnje,
 • medsebojni odnosi udeležencev v cestnem prometu,
 • posledice nepravilnih ravnanj udeležencev v cestnem prometu s poudarkom na posledicah prometnih nesreč.

Cilji delavnice so:

 • voznikom začetnikom vzbuditi zavest o tveganjih, ki so najpogostejši vzrok za nastanek prometne nesreče,
 • voznike seznaniti s posledicami prometnih nesreč,
 • ozavestiti voznike, da se bodo zavedali pomembnih razlogov za prilagajanje vožnje svojim sposobnostim in se ne bodo prepustili motečim vplivom.

Če voznik začetnik ne opravi predpisanega dodatnega usposabljanja, se mu po izteku veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izda novega dovoljenja, razen če ponovno opravi vozniški izpit. Vendar pa lahko pristojni organ v roku največ enega leta od izteka veljavnosti podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja za obdobje, potrebno za izpolnitev predpisanih obveznosti (največ za eno leto), če voznik začetnik iz utemeljenega razloga ni opravil programa usposabljanja za voznika začetnika. V takšnem primeru voznik začetnik zaprosi za podaljšanje statusa voznika začetnika in s tem tudi veljavnosti vozniškega dovoljenja.

strong